Kako poiskati dobrega zobozdravnika v Mariboru?

V zdravstvenih poklicih, zlasti v zobozdravstvu v Mariboru , se je razvoj dobrega odnosa med zdravnikom in pacientom štel za bistveni atribut poklicnih spretnosti, ki se jih bodo učili študenti. Zobozdravstvena oskrba v Mariboru  je bila v preteklosti opredeljena kot skupek generiranja večjega strahu in tesnobe kot bilo katere druge oblike zdravstvenega varstva. Pacientova anksioznost se običajno omenja kot dejavnik, ki prispeva k nizki kakovosti ustnega zdravja. Zato je bistveno razmisliti o tem, kako naj zobozdravniki delujejo v odnosu do bolnikov, da bi vzpostavili odnos do zobozdravstvene oskrbe v Mariboru. Posledično so medosebne in komunikacijske spretnosti, uporaba psihosocialnih in vedenjskih načel ter učinkovita komunikacija s posamezniki iz različnih populacij pacientov, vključno s tistimi, ki so kulturno drugačni od zdravilca, pomembne kompetence splošnega zobozdravnika v Mariboru.

Spretnosti zobozdravnika

Te spretnosti so tudi osnovne sestavine koncepta čustvene inteligence. Ta inteligenca velja za ključno sestavino pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa z bolniki in izboljšanja odnosov z njimi. Ta koncept so v devetdesetih letih predstavili Salovey in Mayer, ki sta ga opredelili kot »vrsto socialne inteligence, ki vključuje sposobnost spremljanja osebnih čustev in tistih drugih občutkov, da bi diskriminirali med njimi in uporabili te informacije za usmerjanje mišljenja in dejanj. Kasneje je te ideje razširil Gardner v svoji teoriji o večih tipih  inteligentnosti in jih Goleman populariziral v svoji knjigi Emotional Intelligence.

Uspešno razmerje

Uspešno razmerje med zobozdravnikom in pacientom prinaša številne koristi, kot so povečana povezanost in lojalnost bolnikov, boljši terapevtski rezultati in obvladovanje anksioznosti. Visoka stopnja zadovoljstva med bolniki je bila povezana z ravnijo čustvene inteligence zobozdravnikov v Mariboru. Slaba komunikacija je najpogostejši vzrok nezadovoljstva pacientov. Prejšnje raziskave so pokazale, da usposabljanje za specifične veščine za zobozdravnike izboljšujejo njihove socialne interakcije in posledično zadovoljstvo pacientov. Študenti zobozdravstva v Mariboru po udeležbi v delavnicah za socialne veščine so pokazali dobre rezultate. Razvijanje socialnih veščin, kot tudi kognitivnih in tehničnih veščin se lahko poučuje in ohranja. Študenti in vzgojitelji se strinjajo, da so te dejavnosti veljavne in relevantne. Dejansko so vzgojitelji in raziskovalci v zdravstvenih poklicih izrazili zanimanje za socialne veščine in pojme, povezane z njimi. Čustvena inteligenca je priznana kot potencialno pomemben dejavnik pri izbiri in usposabljanju študentov, kot tudi napovedovalec klinične uspešnosti in izidov pacientov.

Resultado de imagem para dentist

Uspešen zobozdravnik

Biti uspešen zobozdravnik v Mariboru tako ni sestavljeno samo iz kognitivnega znanja in tehničnih veščin, ampak tudi od sposobnosti ustvarjanja odnosov in terapevtskega odnosa z bolniki. To je mogoče doseči z uporabo aktivnih komunikacijskih strategij, zaznavanjem čustvenih stanj bolnikov, dokazovanjem empatije in izvajanjem zdravljenja s strukturiranim in strokovnim pristopom. Socialne veščine so ključni stebri pri obvladovanju bolnikov. Tri dodatne strategije, kot so psihosocialni in vedenjski dejavniki, poleg farmakoloških in nefarmakoloških tehnik lahko pomaga tudi pri obvladovanju zelo anksioznih bolnikov. Dober odnos med zobozdravnikom in pacientom vključuje obsežen sklop spretnosti, ki upošteva psihološke in farmakološke vidike ter medosebne in komunikacijske spretnosti.

Študija čustvene inteligence zobozdravnikov v Mariboru

Študija je bila izvedena med avgustom in decembrom 2012 in je bila razvita v treh fazah. V fazah I in II so bile opredeljene spretnosti zobozdravnikov v Mariboru in bolnikov. V fazi III smo razvili instrument za samoocenjevanje interakcij v zobozdravstveni praksi, ki izhaja iz faz I in II.

Več info na www.zobozdravnik-mb.si